Velkommen til Godkendt til Drikkevand

Dette er hjemmesiden for ordningen Godkendt til Drikkevand.

Her skal du ansøge om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, der skal markedsføres i Danmark. Lovgrundlaget for ordningen kan du læse under menuen Lovgivning.

Skal du indsende en ansøgning, skal dette ske via vores elektroniske ansøgningsskema, som du finder her.

Du skal være opmærksom på, at der til ansøgningen skal vedhæftes en del dokumentation, fx tegninger, versionslister, materialeoplysninger og testdokumentation mm. Du skal have dokumentationen udarbejdet, inden du går i gang med at udfylde selve ansøgningsskemaet. Du kan finde vejledninger og skabeloner til brug for ansøgningen her.

1. juli 2016 OBS: Hjemmesiden, vejledninger og skabeloner er i gang med at blive revideret efter den nye Bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 er trådt i kraft. Du kan følge med i ændringerne ved at følge vores nyhedsbrev og Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Velkommen til Godkendt til Drikkevand