Byggevarer omfattet af eller ikke omfattet af/undtaget for kravet om godkendelse

Listerne over byggevarer, der er omfattet af og ikke omfattet af eller undtaget for godkendelseskravet, er ikke udtømmende. De redigeres efter behov. 

Er du i tvivl om, hvorvidt din byggevare er omfattet af godkendelseskravet, kan du se i vejledningen, hvornår byggevarer er omfattet af godkendelsesordningen. Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for vejledning og hjælp til afklaring.

Bemærk at nedenstående liste over byggevarer der er omfattet af godkendelseskravet alene kan bruges, hvis byggevaren markedsføres til drikkevand. Byggevarer, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, men som alene markedsføres til andre formål end kontakt med drikkevand, kræver ikke godkendelse. 

Liste over byggevarer, der er omfattet af godkendelseskravet

 • Slanger og rør
  • Slangesæt (slange med fittings i begge ender)
  • Rør af plast/elastomere
  • Rør af metal
 • Fittings og fordelerrør
  • Fittings af plast/elastomere
  • Fittings af metal
  • Fittings af metal og plast/elastomere
  • Fordelerrør af metal
  • Fordelerrør af plast/elastomere
 • Armaturer
  • Armaturer m. udtræksslange
  • Armaturer u. udtræksslange
 • Ventiler
  • Ventiler af metal                    
  • Ventiler af metal og plast/elastomere
  • Ventiler af plast/elastomere
 • Apparater, der er en del af den faste installation
  • Vandbehandlingsanlæg
  • Drikkevandskølere
  • Vandmålere
  • Filtre
 • Tætningsprodukter og rørforinger
 • Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, når de indgår i eller tilsluttes en bebyggelses faste drikkevandsinstallationer fra skel frem til og med tapstedet og derved kommer i kontakt med drikkevand.

 

Liste over byggevarer, der ikke er omfattet af eller er undtaget fra godkendelseskravet

 • Byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer,f.eks. vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater, isterningemaskiner, drikkevandskølere, køle/fryseskabe med vandkøler, osv. Disse byggevarer kan i stedet være omfattet af dokumentationskrav i henhold til Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
 • Byggevarer, som er monteret som del af den faste installation, men som udelukkende markedsføres eller sælges i Danmark til andre formål end til brug for drikkevand,f.eks. "gårdpostventiler", kogevandsarmaturer, brusearmaturer, når de udelukkende markedsføres til andre formål end drikkevand (f.eks. til bidet, bruser, bad og kogende vand).
 • Forkromede omløbere til overgangen mellem galvaniserede rør og kobberrør og ikke i kontakt med drikkevand.
 • Indbygningscisterner, toiletter og tilslutningsslanger hertil, hvor der ikke forekommer tapsteder for drikkevand.
 • Vandvarmere, varmtvandsbeholdere, vandkogere og kogevandsbeholdere, der ikke fører (koldt) drikkevand frem til tapsteder.
 • Byggevarer, som vurderes ikke at have eller kun at have en helt marginal berøring med drikkevand, f.eks. O-ringe, pakningsgarn, paksalve, armaturfedt, PTFE-tape til gevindsamlinger, rørtætningssnor til gevindsamlinger, gevindlim og andre anaerobe rørtætningsprodukter, der anvendes i gevindsamlinger, loddemidler, gevindskærevæske og glidemiddel til samling af plastrør.
 • Byggevarer som ikke er i væsentlig tidsmæssig berøring med drikkevand, f.eks. luftblandere (perlatorer)
 • Byggevarer af el- og varmforzinket stål/galvaniseret stål
 • Byggevarer af rent kobber
 • Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, men som alene er beregnet til reparation af så små utætheder, at byggevaren ikke har eller kun har en helt marginal berøring med drikkevand.

 

 Opdateret 17. marts 2014